HUDEBNÍ ATELIÉR / MUSIC ATELIER

Bubnování a hudební aktivity pro děti v angličtině
 
Kurz s rodilým mluvčím Dennisem Lammasem
Hry v bubenickém kruhu na africké bubny a perkuse
Skupinová hudební tvorba - kytary/malé harfy a další nástroje
Písně v angličtině
 
Věk 7+
Každé pondělí 16:15 - 17:15
Ateliér Plzeň, nám. T. G. Masaryka 8
 
2.500kč / 10 lekcí při platbě předem
290 Kč / 1 lekce 
 
Rodiče mohou počkat na děti v ateliérové kavárně a občerstvit se
 
Přihlášky: info@atelierplzen.cz
 
 
Drumming and Music in English For Kids 
 
Course with a Native Speaker - Dennis Lammas 
Drum Circle games on African drums and percussion 
Collective Music Making - guitar/small harps/other instruments 
Songs in English 
Age 7+ 
Every Monday 16.15 - 17.15
Ateliér Plzeň, nám. T. G. Masaryka 8
 
2.500kč / 10 lessons while payment in advance
290 Kč / one lesson
 
Parents can wait in café area and open for refreshments 
 
info@atelierplzen.cz