KRESBA A MALBA 

kurz probíhá 1x týdně a každá lekce trvá 2,5h

cena kurzu: 375 Kč / lekce, 3375 Kč/ 10 lekcí (= 1 zdarma)

pomůcky si nosí studenti svoje, na kurzu dostanete papíry a lepenku

lektor: MgA. et Mgr. Lukáš Hašek

čas: pondělí 18 - 20:30h

(po dohodě možnost nastoupit do rozběhnutého semestru, pokud je místo, kontaktujte nás)

Kurz má omezenou kapacitu míst, rezervace na emailu: info@atelierplzen.cz

  

  • Kurz je určený začínajícím zájemcům o výtvarnou tvorbu, i těm, kdo si chtějí systematickým způsobem dovednosti znovu po letech oživit.
  • Začneme od úplných základů a postupně vás provedeme světem kreslení a malování. Nejprve se v prvním semestru budeme věnovat kresbě - protože zvládnutí kresby je předpokladem pro pokračování v oblasti malby, na kterou se vrhneme v semestru druhém.
 
*Jaký je rozdíl mezi kresbou a malbou?
Kresba je tvorba v linkách, čárách - kreslíme např. tužkou, uhlem, rudkami, tuší... 
Malba je pokládání ploch (skvrn) barev - malujeme štětcem temperami, akrylovými, olejovými či akvarelovými barvami.
 
A proč je kresba předpokladem malby? Zjednodušeně řečeno - aby jste něco správně proporčně, prostorově a barevně zachytili malbou, musíte to umět nakreslit - nejdřív zachytit tvar, dobře prvky umístit do obrazu apod. Častou chybou začátečníků je, že se bez dostatečné průpravy vrhají rovnou na malování barevných obrazů a pak jsou odrazeni tím, že výsledek není podle jejich představ  - tomu se dá předejít průpravou!
 
 

Kurz pro začátečníky I.: Kresba 


- Kurz je určený pro úplné začátečníky bez předchozích zkušeností
- Od prvních kreslířských krůčků se postupuje ke složitějším tématům a kompozicím
- Cílem je osvojení různých kresebných technik
- Kurzy jsou obohacené kreativními materiálovými přesahy (drát, sádra, sprej, tisk…)
- Studenty v kurzu kresby vedeme k zvládnutí plochy obrazu, práci s linií, znalosti kompozice obrazu a základů perspektivy
- Cílem je i rozvoj samostatného výtvarného myšlení
- Kurz probíhá v malé skupině, na konci lekcí probíhá dobrovolná reflexe proběhlé tvorby
 
Obsahem tohoto kurzu je například:
- Kresba zátiší uhlem - zachycení proporcí a objemu, zobrazení různých materiálů
- Kresba rozmývanou tuší a perem
- Základy portrétu a figurální kresby, lekce s živým modelem
- Ilustrace, grafika 
 
 
 

Kurz pro začátečníky II.: Malba 


- Rozšiřující studium kurzu pro začátečníky - navazuje na kurz kresby
- Kurz je zaměřený na zvládnutí technik malby ve všech jejich stěžejních podobách (pastel, tempera, akryl, olej, akvarel)
- Seznamuje studenty se správnými malířskými návyky (práce se štětci, jejich údržba, míchání barev, příprava podkladu, napínání plátna…)
- Cílem je nalezení vlastního rukopisu, témata se pohybují mezi realistickou malbou a abstrakcí
- Závěrem každé lekce je dobrovolná reflexe vzniklých maleb

 

 

Obsahem tohoto kurzu je například:

 

- Malba zátiší / krajiny suchým pastelem

- Základy akrylové malby

- Práce s barevností malby

- Akvarel - úvod do techniky

 

 

 

navazující studium a studium pro výtvarně již zkušené:

 

ATELIÉR LUKÁŠE HAŠKA

 

kurz probíhá 1x týdně a každá lekce trvá 2,5h

cena kurzu: 375 Kč / lekce, 3375 Kč/ 10 lekcí (= 1 zdarma)

pomůcky si nosí studenti svoje, na kurzu dostanete papíry a lepenku

lektor: MgA. et Mgr. Lukáš Hašek

čas: středa 18:30 - 21:00

     

  • Kurz pro pokročilé je určen všem studentům, kteří již mají předchozí zkušenosti s výtvarnou tvorbou
  • Studenti pracují na svých projektech samostatně. Lektor většinou nezadává společné téma, výuka probíhá formou individuálních konzultací nad vznikajícími obrazy. Otevírá se tak zde prostor pro systematickou soustředěnou práci a rozvoj vlastního výtvarného jazyka
  • Příjemné klima našeho ateliéru i kolektiv kreativních lidí napomáhá k tvůrčí, přátelské pohodě a radosti z tvorby.

 

 

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

cena kurzu: 375 Kč / lekce, 3375 Kč/ 10 lekcí (= 1 zdarma)

  • Připravíme vás na různé obory uměleckých středních a vysokých škol. 
  • V rámci jakékoli přípravy na přijímací zkoušky jsou Vám lektoři k dispozici na individuální konzultace, výběr domácích prací a sestavení portfolia, zároveň si u nás v atelieru vyzkoušíte "zkoušky nanečisto", kdy dostáváte obdobné úkoly, jaké jsou při vlastním příjmacím řízení běžné. 
  • Doporučená minimální délka přípravy je 1 - 2 roky (údaj je orientační a závisí zejména na pracovitosti a talentu uchazeče). 

 

dále nabízíme...

SOUKROMÉ LEKCE

cena kurzu: 750 Kč / 90min

Nehodí se Vám čas našich lekcí? Nemůžete navštěvovat ateliér pravidelně? Nabízíme také možnost soukromých lekcí podle Vašich časových možností.