Kresba a malba

kurz probíhá 1x týdně a každá lekce trvá 2,5h

cena kurzu je 1100 Kč / měsíc nebo 5000 Kč / semestr nebo 275 Kč / lekce

Lektor: MgA. et Mgr. Lukáš Hašek

Kurz pro začátečníky

Semestrový kurz pro začátečníky je určen všem začínajícím zájemcům o výtvarnou tvorbu. Kurz je rozdělený do tematických bloků, které na sebe logicky navazují (kresba, malba, experimentální grafika a ilustrace...). Lektor vždy na každé lekci zadává společné téma, a studenti se tak formou výtvarných cvičení seznámí s klasickými kresebnými a malířskými technikami (uhel, černá tuš, tempera…) a žánry (zátiší, krajina, figura…). Velkým přínosem je možnost společné reflexe prostřednictvím rozboru vzniklých prací v závěru jednotlivých lekcí.

 

Kurz pro mírně pokročilé

Semestrový kurz pro mírně pokročilé je určen hlavně jako nástavba kurzu pro začátečníky. Kurz je rozdělený do tematických bloků (kresba, malba, užitá grafika a ilustrace). Lektor vždy zadává společné téma pro jednotlivé lekce. Studenti se formou výtvarných etud hlouběji seznámí s kresebnými a malířskými styly v návaznosti na dějiny umění (expresionismus, akční malba…). Každá lekce je ukončena společnou reflexí nad vzniklými pracemi.

 

Ateliér Lukáše Haška

Semestrový kurz pro pokročilé je určen všem studentům, kteří již mají předchozí zkušenosti s výtvarnou tvorbou. Studenti pracují na svých projektech samostatně. Lektor většinou nezadává společné téma, výuka probíhá formou individuálních konzultací nad vznikajícími obrazy. Otevírá se tak zde prostor pro systematickou soustředěnou práci a rozvoj vlastního výtvarného jazyka. Příjemné klima našeho ateliéru i kolektiv kreativních lidí napomáhá k tvůrčí, přátelské pohodě a radosti z tvorby.

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Na různé obory uměleckých středních a vysokých škol. V rámci jakékoli přípravy na přijímací zkoušky jsou Vám lektoři k dispozici na individuální konzultace, výběr domácích prací a sestavení portfolia, zároveň si u nás v atelieru vyzkoušíte "zkoušky nanečisto", kdy dostáváte obdobné úkoly, jaké jsou při vlastním příjmacím řízení běžné. Doporučená délka přípravy je pouze orientační a závisí zejména na pracovitosti a talentu uchazeče. Doporučená minimální délka přípravy je 1 - 2 roky.

 

dále nabízíme...

SOUKROMÉ LEKCE

Nehodí se Vám čas našich lekcí? Nemůžete navštěvovat ateliér pravidelně? Nabízíme také možnost soukromých lekcí podle Vašich časových možností.