KURZY AKVARELU

- Lektorka: Ing. Jana Gregorová (www.janagregorova.cz)

- omezená kapacita míst - nutná rezervace předem

- všechny pomůcky dostanete na kurzu

- přihlášky: info@atelierplzen.cz

   

 

září 2020 – leden 2021:
 

Pátek 16. října 2020, 17 – 20 hodin: Základy akvarelu  - Barvy

Pátek 6. listopadu 2020, 17 – 20 hodin: Základy akvarelu – Tipy a triky

Sobota 17. října 2020, 10-13 hodin: Kytice, váza, voda, stonky akvarelem

Sobota 7. listopadu 2020, 10-13 hodin: Zvířata akvarelem a inkousty

Sobota 5. prosince 2020, 10-13 hodin: Krajiny – kombinované akvarelové techniky

Sobota 16. ledna 2021 10-17 hodin (přestávka na oběd 13-14): Velkoformátový akvarel

Podrobné info o kurzech níže

 
 

PÁTKY

Série kurzů určených pro začátečníky nebo jako strukturované opakování pro pokročilé

Na pátečních kurzech se budeme věnovat základům akvarelu - jednotlivým akvarelovým technikám a tipům a trikům, bez kterých se v malbě s tímto médiem neobejdete. Každá lekce bude obsahovat několik ukázek, tak aby účastníci viděli malbu naživo a mohli si předvedenou techniku hned vyzkoušet. Nově zařazujeme ukázky akvarelových potřeb, konkrétně různých štětců a papírů.

 

Pátek 16. října 2020, 17 – 20 hodin, 625 Kč
Základy akvarelu II. - Barvy

Druhý kurz Základů akvarelu bude obsahovat:


- základní informace z teorie barev a jak barvy míchat,
- míchání barev přímo na papíru a proč a v jakých případech tuto techniku zvolit,
- vysvětlení, co je negativní malba a proč je v akvarelu tak důležitá.

 

Z výtvarných potřeb se budeme více zabývat štětci. Lektorka předvede využití různých typů štětců, které sama používá a poradí nejlepší typy pro nákup.

 

Pátek 6. listopadu 2020. 17 – 20 hodin, 625 Kč
Základy akvarelu III. – Tipy a triky

V třetí části bloku Základy akvarelu budou hlavními tématy:

 

 • Akvarelové lazury a jak s nimi pracovat,

 • Jak dosáhnout v akvarelu bílé barvy a v kterých případech se jednotlivé techniky hodí.

 • Akvarelové pastelky

 

Navíc si řekneme o druzích akvarelových papírů. Papír má v akvarelové malbě zásadní důležitost a často se od něho odvíjí úspěch či neúspěch výtvarného díla. Na této lekci si proto ukážeme rozdíly mezi druhy papíru – za studena lisovaný, za tepla lisovaný a takě několik papírů od různých výrobců.


 

SOBOTY


Sobotní kurzy jsou koncipovány po tématech - obdobně jako tomu bylo v předchozích obdobích. Jsou vhodné pro ty, kdo již mají s akvarelem alespoň minimální zkušenost. Začátečník se může zúčastnit, jen je třeba počítat s tím, že na základní informace o akvarelu není tolik prostoru jako v pátečních kursech.
 

-----------------------------------------------------

Kytice, váza, voda, stonky akvarelem
Sobota 17. října 2020 10-13 hodin, 625 Kč

Jak věrohodně a jednoduše zobrazit vodu ve skleněné váze bývá při malbě květinových motivů častým dotazem. Na tomto workshopu se proto zaměříme na způsoby, jakými jednoduše dosáhnout požadovaného výsledku. Jedním způsobem je aplikace pouze negativní malby a rozmývání, dalším způsobem je využití bilé tuše v kombinaci s akvarelovou barvou. Oba způsoby lektorka předvede. Malovat budeme podle živé předlohy.

Pro koho dílna je

 • Pro začátečníky i pokročilejší malíře

 • Pro ty, kdo chtějí pracovat uvolněným malířským stylem

 

Co budeme dělat / Co se naučíme:

 • Jak vidět sklo, vázu a stonky ve vodě

 • Několik tipů, jak tyto věci zachytit

 • Namalovat si obraz kytice ve váze, který si odnesete domů

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zvířata akvarelem a inkousty
Sobota 7. listopadu 2020 10-13 hodin, 625 Kč


Akvarelový workshop, který bude zaměřený na skicování a malbu motivů zvířat s využitím různých typů inkoustů a akvarelem. Cílem malby bude zachytit duši zvířete spíše než dokonalou podobu. Jak akvarel, tak tuš vytvářejí dojem pohybu a určitého kouzla, které se pro malbu zvířat hodí – obě média usnadňují zachycení divoké, pro člověka nesnadno postižitelné povahy zvířat.

Pro koho dílna je

 • Pro začátečníky i pokročilejší malíře

 • Pro ty, kdo si chtějí užít skupinovou energii při malování

 

Co budeme dělat / Co se naučíme:

 • Malba zvířat inkousty, tušemi a akvarelem dle dostupných předloh

 • Hotový obraz či více obrazů, které si odnesete domů


 

-------------------------------------

 

Krajiny – kombinované akvarelové techniky
Sobota 5. prosince 2020, 10-13 hodin, 625 Kč

Akvarelový workshop, na kterém nahlédnete do procesu hledání a nacházení vlastní interpretace krajiny. Zaměříme se na akvarelové textury a jak je vytvářet. Využijeme jak samotný akvarel, tak kombinované akvarelové techniky s jinými médii (tuš, pastely, sůl, atd.), které se hodí pro malbu krajiny. Je na vás, které z nich použijete ve své vlastní interpretaci krajiny akvarelem. Výsledkem může být krajina nebo abstrakce z původní krajiny vycházející. Půjde zejména o to, jak si užít celý proces.

Pro koho dílna je

 • Pro začátečníky i pokročilejší malíře

 • Pro ty, kdo chtějí vyzkoušet experimentální akvarelové techniky

 

Co budeme dělat / Co se naučíme:

 • Kombinovat akvarel s jinými technikami

 • Užít si naplno proces bez očekávání výsledku

 • Dokončit vlastní obraz krajiny nebo abstrakce z krajiny vycházející

 

 

---------------------------------------


Velkoformátový akvarel

Sobota 16. ledna 2021 10-17 hodin (přestávka na oběd 13-14), 1500 Kč

 

Kurz zaměřený na celý proces velkoformátové malby počínaje skicováním, výběrem ze skic, plánováním obrazu a konče velkoformátovou akvarelovou malbou. Účastníci si procvičí, na co se v tomto procesu především zaměřit, čeho se vyvarovat a čemu se věnovat, aby velkoformátová malba mohla být úspěšná.

Na základě skic se účastníci individuálně po poradě s lektorkou rozhodnou o velikosti formátu, který je pro jejich vlastní obraz vhodný. Ukázky na příkladech účastníků, jak řešit velké plochy finálního obrazu, které vznikají při výrazně větším rozměru obrazu oproti původním skicám.

 

Nutnost vidět obraz z určité vzdálenosti a malba na stojanu, pokud je to nutné. Ukázka vnitřního procesu při rozhodování o dalším postupu, pokud jsou na obrazu problematické oblasti.

Kurz je veden individuálním přístupem.

 

Pro koho dílna je

 • Pro začátečníky i pokročilejší malíře

 • Pro ty, kdo si chtějí vyzkoušet překročení vlastních hranic, pokud jde o akvarelový formát, na který jsou zvyklí

Co budeme dělat / Co se naučíme:

 • Skicování a práce se skicami pro účely velkoformátového obrazu

 • Malba velkoformátového akvarelu