ARTETERAPIE aneb odreagování tvorbou

25.06.2021 10:50

Co je arteterapie?

Pro mnohé tajemně znějící pojem arteterapie bychom mohli volně přeložit jako „léčba uměním“. Existuje mnoho různých přístupů jak zlepšovat kvalitu lidského života prostřednictvím umělecké činnosti, např. muzikoterapie se zabývá působením hudby a její tvorby na psychiku a zdraví člověka, dramaterapie pracuje s prvky divadla, taneční terapie s tancem...  Arteterapie, o které si dnes povíme více, pracuje s pozitivními účinky výtvarné činnosti.

Avšak pozor, arteterapie není klasický výtvarný kurz, nejde zde primárně o to naučit se kreslit a malovat z řemeslné stránky, vytvořit líbivé dílo. Cílem je se vyjádřit, uvolnit, odreagovat a také komunikovat.

Je mnoho druhů arteterapie, v závislosti na tom, jaký přístup nebo kombinaci přístupů arteterapeut používá (což se přizpůsobuje cílové skupině – jiná je práce se seniory než s puberťáky, s „běžnou “ populací než např. s klienty na odvykací léčbě – volí se např. jiná témata, techniky). Záleží také na délce a četnosti setkávání, je možné uskutečnit jednorázovou arteterapii, nebo dlouhodobou a systematickou.

 

Odreagování tvořením

samotný proces výtvarné tvorby můžeme pokládat za léčebný. Trochu to připomíná staré známé „Dělání, dělání, všechny smutky zahání“.  Jistě znáte ten pocit, když se ponoříte do nějaké činnosti, která vás baví a uspokojuje, což může být třeba vaření, pletení, kutilství.. Soustředění se na činnost vám pomůže zapomenout na starosti, které máte a pociťujete příjemné pocity z toho, že něco vytváříte, že jste tvůrci. Zklidnění mysli, uvolnění se, „vyčištění hlavy“, to jsou časté pozitivní účinky výtvarné nebo jiné tvorby.

 

Poznání sebe sama

Když něco nakreslíme,  namalujeme  nebo vyrobíme, je to pro nás zároveň způsob jak vyjádřit to, co se hůře sděluje slovy. Prostřednictvím použitých barev, tvarů a symbolů totiž nevědomky zachycujeme svoje emoce a myšlenky, což je skvělé, protože se výrazně uvolníme („pustíme“ to na papír, protože ten snese na rozdíl od lidí v našem okolí všechno J).

S vytvořeným dílem lze pak dále pod vedením arteterapeuta pracovat formou rozhovoru, kdy hledáme spojitosti mezi tím, co jsme vytvořili a naší aktuální životní situací, nebo nevyřešenými věcmi z minulosti.  Terapeut dokáže v díle nacházet symboly a projevy nevědomých psychických obsahů a společnou prací lze dojít  k tomu, že se sami v sobě dokážeme lépe vyznat a chápat souvislosti.

Výtvarné dílo je totiž vlastně jakýmsi zrcadlem nás samých a naší duše. Ostatně kresba je častým diagnostickým nástrojem pro psychology, kteří dokáží z výtvarného projevu člověka odhalit například duševní chorobu nebo určit osobnostní vlastnosti. Často se například při příjímacím pohovoru do zaměstnání dává uchazečům za úkol nakreslit postavu nebo strom.

 

 

Nácvik komunikace

Když hovoříme o svém díle s terapeutem nebo dalšími členy naší terapeutické skupiny, učíme se tím pojmenovávat a sdělovat druhým, co se v nás odehrává. Výtvarné tvoření tedy významnou měrou přispívá k sebepoznávání a zlepšení komunikace, a to může být užitečné pro náš následný osobnostní rozvoj a práci na změnách, které bychom chtěli v životě uskutečnit.

Tato arteterapeutická práce, kdy se vlastně tak trochu „šťouráme“ v sobě, je vhodná a přínosná tam, kde je prostor na dlouhodobou a systematickou práci s klientem. Jsou při ní samozřejmě nastavená pravidla, podobně jako u klasické psychoterapie.

 

Arteterapie jako sdílení a inspirace

Arteterapie však může mít i formu společné tvorby bez další analýzy, kdy jen sdílíme s ostatními to, co jsme vytvořili. Významný účinek má pro nás i to, pokud jsme příjemci a necháváme na sebe působit výtvarné dílo jiného člověka a pojmenováváme, co v nás vyvolává.

 

Pokud byste si s námi chtěli zkusit arteterapii na vlastní kůži, otevíráme novou skupinu od září 2021.

Více zde: Skupinová ARTETERAPIE :: Ateliér Plzeň (atelierplzen.cz)

 

 

 

 

—————

Zpět