SKUPINOVÁ ARTETERAPIE

Aktuálně připravujeme novou skupinu, v případě zájmu nás kontaktujte
- přihlášky: info@atelierplzen.cz
 
 
V tomto kurzu zacházíme s léčebnou a relaxační funkci výtvarné tvorby.
 
Je otevřený všem zájemcům o sebepoznání a sebevyjádření (předchozí znalosti kresby a malby nejsou nutné!).
 
Prostřednictvím pestrých výtvarných technik (tempery, koláž, uhel, akční akvarel…) se budeme zabývat různými tématy a posléze společně reflektovat proces tvorby a naše vnitřní dění.
 
Kurz probíhá v úzkém kolektivu (max. 9 členů skupiny) a jeho organizace funguje na principech skupinové psychoterapie (soudržnost, otevřená zpětná vazba, projekce…).
 
 
 
 
CO MOHOU ÚČASTNÍCÍ OD KURZU OČEKÁVAT?
 
poznávání sebe sama a druhých
 
trénink komunikačních dovedností
 
prostor pro sebevyjádření a ventilaci svých pocitů v bezpečném prostoru
 
zážitek sdílení a přijetí ve skupině
 
rozvoj kreativity a poznání netradičních výtvarných technik a aktivit
 
a hlavně - odreagování a relaxaci
 
 
 
PRO KOHO JE KURZ URČENÝ?
 
kurz nemá spodní ani horní věkovou hranici
 
je otevřený všem zájemcům bez ohledu na vzdělání a výtvarnou zkušenost
 
nemusíte si nosit výtvarné pomůcky, vše dostanete na kurzu
 
 
KDO KURZ VEDE?
 
Mgr. et Bc. Petra Horáková
malířka, učitelka, arteterapeutka
zakladatelka Ateliéru Plzeň. 
od útlého dětství se věnuje kreslení a malování
Více v sekci Lektoři :-)
 
 
JAK SE PŘIHLÁSIT?
 
v případě zájmu nás kontaktujte na emailu: info@atelierplzen.cz
 
omezená kapacita míst