SKUPINOVÁ ARTETERAPIE

- vždy 1x měsíčně na 4h, celkem 5 setkání
 
- termíny: 23/2, 23/3, 27/4, 25/5, 22/6 v čase 13 - 17h
 
- maximální počet účastníků je 9 osob
 
cena celého kurzu 3800 Kč , přihlášky pouze na celý kurz
 
- veškeré pomůcky a materiály jsou zahrnuty v ceně
 
 
 
V tomto kurzu zacházíme s léčebnou a relaxační funkci výtvarné tvorby.
 
Je otevřený všem zájemcům o sebepoznání a sebevyjádření (předchozí znalosti kresby a malby nejsou nutné!). Prostřednictvím pestrých výtvarných technik (tempery, koláž, uhel, akční akvarel…) se budeme zabývat různými tématy a posléze společně reflektovat proces tvorby a naše vnitřní dění.
 
Kurz probíhá v úzkém kolektivu (max. 9 členů skupiny) a jeho organizace funguje na principech skupinové psychoterapie (soudržnost, otevřená zpětná vazba, projekce…).
 
 
 
 
CO MOHOU ÚČASTNÍCÍ OD KURZU OČEKÁVAT?
 
- poznávání sebe sama, svých nevědomých pocitů a přání
 
- posilování sebedůvěry při zvládání potíží, trénink komunikačních dovedností
 
- prostor pro sebevyjádření a ventilaci svých pocitů v bezpečném prostoru
 
- zážitek sdílení a přijetí ve skupině
 
- rozvoj kreativity a poznání netradičních výtvarných technik a aktivit
 
- a hlavně - odreagování a relaxaci
 
 
PRO KOHO JE KURZ URČENÝ?
 
Kurz nemá spodní ani horní věkovou hranici, je otevřený všem zájemcům bez ohledu na vzdělání a výtvarnou zkušenost. Nemusíte si nosit výtvarné pomůcky, vše dostanete na kurzu.
 
KDO KURZ VEDE?
 
Mgr. et Bc. Petra Horáková - malířka, učitelka, arteterapeutka, zakladatelka Ateliéru Plzeň. Od útlého dětství se věnuje kreslení a malování, od roku 2011 organizuje v Plzni výtvarné kurzy a arteterapeutické skupiny. Více v sekci Lektoři :-).
 
 
JAK SE PŘIHLÁSIT?
 
V případě zájmu nás kontaktujte na emailu: info@atelierplzen.cz nebo na tel.: 608 179 535