ROZVRH KURZŮ

 

PONDĚLÍ

18:00 - 20:30 Kresba a malba - začátečníci

 

STŘEDA

13:00 - 15:00 Kurz pro seniory

18:30 - 21:00 Ateliér Lukáše Haška - pokročilí

 

 

sobota

10 - 13:00 Kurzy akvarelu

 
 
červenec a srpen 2021
 
STŘEDA 13 - 15h Kurz pro seniory / Kurz pro starší děti a mládež
 
STŘEDA 18 - 20:30h Kresba a malba - začátečníci / pokročilí