ROZVRH KURZŮ

ÚNOR - ČERVEN 2022

 
PONDĚLÍ
18 - 20:30h
Kresba/Malba - začátečníci (Lukáš)
 
STŘEDA
 
18:30 - 21h 
Ateliér Lukáše Haška (pokročilí) (Lukáš)
 
ČTVRTEK
 
10 - 12h
Kurz pro seniory (Petra)
 
PÁTEK
16:30 - 20:00h 
Skupinová arteterapie (Petra)
 
SOBOTA 
10 - 13h 
Kurzy akvarelu (Jana)